رئوس برنامه های آموزشی یومی هو در دوره های گوناگون

    بخش تئوریک:

1- تاریخچه علم پزشکی

الف – تاریخچه پزشکی در دوران باستان
ب- تاریخچه پزشکی در قرون وسطی ( رکود پیشرفت علمی در مغرب زمین  و توسعه ی علوم در مشرق زمین)
پ – وقایع بعد از رنسانس و تجربه گرایی در مغرب زمین
ت– راه غربی یا طب جزء نگر( تحقیقات علمی و آزمایشگاهی، شناخت اجزاء بدن، ورود به دنیای ژنتیک و DNA و فراموش شدن روابط میان ارگان ها و اجزاء بدن و تاثیر متقابل آن ها با رویکرد دارو درمانی)
ث- دارو درمانی ( داروهای شیمیایی و آثار مثبت و منفی آن)
ج – را ه شرقی ( طب کل نگر) رابطه ذهن و جسم از سویی و رابطه طبایع و چگونگی کارکرد اندام ها با توجه به این نوع نگرش

2- پزشکی سنتی چین

الف –  عناصر پنج گانه بنیادی و نقش آن ها در ساختار جسمی و روانی انسان ها
ب- یین و یانگ ونقش آن ها در حفظ سلامتی و بروز بیماری ها
پ- نیروی چی ( نیروی حیاتی و عملکرد آن)
ت- مریدین های انرژی
ث- مریدین های اصلی و فرعی
ج- نقش اختلالات انرژی در بروز بیماری ها

3- آناتومی سطحی بدن انسان

الف- سلول چیست؟
ب – بافت و انواع آن
پ – ساختار اسکلتی و عضلانی بدن
ت – ساختار سیستم عصبی ( اعصاب مرکزی، اعصاب محیطی و خودمختار)
ث- انواع مفاصل و ساختار آن
ج – درباره ی گردش خون و سیستم لنفاتیک بدن
چ – مکانیسم حرکت بدن
ح – درباره ی ستون فقرات و ساختمان مهره ای و بین مهره ای آن

4- درباره روش یومی هو

الف – تاریخچه یومی هو
ب – معنا و مفهوم یومی هو
پ – تئوری بنیادی یومی هو و تئوری مرکز ثقل بدن
ت – نقش لگن خاصره در بدن انسان
ث – انحرافات لگن خاصره ( انواع و چگونگی آن)
ج – آثار انحرافات لگن خاصره در ساختار اسکلتی و عضلانی بدن
چ – آثار انحرافات لگن خاصره در سیستم گردش خون و سیستم لنفاتیک
ح – آثار انحرافات لگن خاصره در سیستم عصبی
خ – آثار انحرافات لگن خاصره در اندام های داخلی
د – آثار انحرافات لگن خاصره در غدد درون ریز
ذ – رابطه ی جسم و ذهن به هنگام بروز بیماری ها ( سیکل معیوب)
ر – رابطه ی یومی هو با تئوری یین و یانگ و انرژی حیاتی بدن ( چی)
ز – روش های مورد استفاده در یومی هو برای حفظ سلامتی، ایجاد تعادل در انرژی   حیاتی بدن و افزایش سطح آن و پیشگیری از بروز بیماری ها
ژ – پیشگیری بهتر است از درمان

بخش عملی:
1- آموزش عملی تکنیک ها و نرمش های یومی هو ( سطح اول، گرید اول)- ماساژ یومی هو
2- آموزش عملی تکنیک ها و نرمش های یومی هو ( سطح دوم، گرید 2) – رفلکسولوژی و  روش های مانی پولاسیون و اصلاح ساختار اسکلتی  بدن
3- آموزش علمی تکنیک و نرمش های یومی هو ( سطح سوم، گرید 3) –       تکنیک های تخصصی، شیاتزو و چگونگی بهره گیری از انرژی در رهاسازی بدن از مشکلات مبتلابه.

 
 
توضیحات:
1- دانشجویان گرید 3 یومی هو می بایست در امتحانات کتبی آناتومی بدن انسان و مبانی تئوریک یومی هو و فلسفه ی پزشکی سنتی چینی ( مبحث عناصر 5 گانه و مریدین ها و یین و یانگ) با نمره حداقل 12 قبول شوند. هم چنین امتحانات عملی نیز برگزار شده و دانشجویان در این مرحله باید از توانایی ها مورد انتظار برخوردار باشند.
2- طول دوره های آموزشی یومی هو در مجموع برای سه دوره 18 ماهه می باشد. که با فاصله ی 6 ماهه بین گرید 1 و 2 و یک ساله برای گرید 2 و 3 برگزارمی شود.

 
 
 

دارندگان مدارک پزشگی و پیراپیزشکی و فیزیوتراپی می توانند در دوره های کوتاهتری به شرط آمادگی مناسب و رسیدن به مهارتهای مورد انتظار این دوره ها را طی نمایند.