در این قسمت سعی بر این است تا توضیحاتی اجمالی در خصوص نحوه ثبت نام در سایت ( که به صورت رایگان می باشد ) و نیز نحوه ثبت نام همکاران عزیز یومی هو تراپیست در سایت می باشد .
لطفا به دقت مراحل را به دقت مطالعه و دنبال بفرمایید.