درمان دنده گردنی چیست


در صورتیکه بدنبال ابتلا به این بیماری عروق تحت فشار قرار گرفته باشند پزشک معالج ممکن است با استفاده از عمل جراحی عامل فشار را برطرف کند. مثلا دنده گردنی یا نوار های بافتی را بردارد. در صورتیکه مسیر رگ به علت تشکیل لخته در آن مسدود شده باشد ممکن است برای حل شدن لخته نیاز به استفاده از داروهای رقیق کننده خون باشد.

اگر عصب تحت فشار قرار گرفته باشد درمان اصلی انجام نرمش های کششی خاص، نرمش هایی برای تصحیح وضعیت بدن در حین ایستادن و نشستن و نرمش هایی برای تقویت عضلات ناحیه گردن و شانه است. این نرمش ها کمک میکنند تا فضای توراسیک اوت لت بازتر شده و علائم برطرف شود. بیمار باید تغییراتی را در روش انجام کار خود و در طرز راه رفتن و نشستن بدهد و از بلند کردن اجسام سنگین خودداری کند.

داروهای ضد التهابی مانند بروفن میتواند درد بیمار را کم کند.

بندرت و در صورتیکه اقدامات ذکر شده نتوانند علائم ناشی از فشار بر روی عصب را برطرف کنند ممکن است پزشک معالج تصمیم به استفاده از عمل جراحی بگیرد. در حین جراحی ممکن است دنده گردنی یا نوار بافتی محکمی که به عصب فشار میاورد خارج شود و یا ممکن است عضلات اضافه ایکه در فضای توراسیک اوت لت هستند خارج شده یا فشار استخوان ترقوه بد جوش خورده به اعصاب برداشته شود.

همانطور که گفته شده درمان این بیماری در غالب اوقات نیازی به جراحی ندارد و حتی ممکن است جراحی وضعیت بیمار را بدتر کند یا مشکلات بیمار مدتی بعد از جراحی به علت ایجاد چسبندگی در بافت های محل عمل عود کند پس تصمیم به جراحی این بیماری با در نظر گرفتن توام جوانب و به توسط پزشک انجام میشود.

درمان این بیماری در اغلب اوقات رضایت بخش است با این حال در مواردیکه بیماری طولانی و مزمن شده باشد ممکن است مقداری از تغییراتی که در عصب و عضلات ایجاد شده اند بهبودی کاملی نیابند.