3- تشخيص بر اساس عوارض بيماري ها

 

-  شروع ميگرن در سمت راست سر، ضعيفتر شدن چشم راست يا كاهش سايرتوانايي هاي آن نسبت به چشم چپ، بسته شدن يا تنگتر شدن سوراخ راست بيني، دندان درد در سمت راست ( پوسيدگي بيشتر دندانها در سمت راست )، ورم گوش مياني راست، درد خفيف در شانة راست، درد خفيف در سمت راست گردن، درد در ناحية راستِ پشت بدن، سختي حركت مچ دست راست، درد عصبي در ناحية بين دنده هاي راست، اختلالات سیستم گوارشی، درد در ناحية راست شكم، اسهال، قاعدگي دردناك،  بیماری های زنان و زایمان و ساير عوارض بيماري كه در ناحية راست بدن ظاهر مي شوند.

 

جابجايي سمت چپ لگن :

-  كلية عوارض ذكر شده در فوق، در سمت چپ بدن. فقط اسهال جاي خود را به يبوست مي دهد و بيماري هاي قلبي و بيماري هاي سيستم تنفسي و آلرژي جایگزین بیماری های گوارشی و زنان و زایمان می شود.

 

حالت تركيبي :

-  پاره اي ازعوارض ذكر شده در جابجايي سمت راست و چپ لگن به طور همزمان در بدن ظاهر مي شوند يا جابجا مي شوند وزماني پاره اي از آنها در سمت راست بروز مي كنند وزماني در سمت چپ بدن. اسهال و يبوست، چاقی و لاغری مداوم از آن جمله است.

 

انحراف لگن خاصره عامل كدام بيماري هاست؟

    بيماري هاي ناشي از انحراف در لگن خاصره متناسب با شدت وضعيت انحراف بسيار است. شایع ترین موارد زير خلاصه اي از نتايج  و بررسي هايي است كه در مطالعات دراز مدت ما بدست آمده است :

 

1- انحراف در سمت راست لگن خاصره ( نوع پاراسمپاتيك )

      كم كاري كبد و معده، كاهش وزن، اسهال، بيماري هاي زنان وغيره.

 

2- انحراف در سمت چپ لگن خاصره ( نوع سمپاتيك )

      كم كاري قلب و ريه، چاقي، يبوست، آسيب پذيري نسبت به سرما و غيره.

 

 

 

 

3- نوع تركيبي

      اشتهاي نامنظم، تغييرات متناوب وزن، تناوب در اسهال و يبوست،  نشانه هاي بيماري هاي دو نوع فوقِ انحراف لگن و غيره.

 

    زماني كه انحرافِ لگن خاصره به وسيله روش درماني يومي هو اصلاح مي شود، اين بيماري ها و      نشانه ها يا كاملا" از بين مي رود يا به درجات مختلف بهبود مي يابد.