قسمتهايي از بدن و حركاتي از بدن به طور ناخودآگاه نشانگر جابجايي در لگن خاصره است.

 

 

-           پيچ خوردگي و خميدگي سر،

-   قرار گرفتن يك شانه بالاتر از شانه ديگر، ( خانم ها راحت تر هستند که کیف خود را بر روی یک شانه بیندازند، چون بر روی شانه ی دیگر سر می خورد)

-            تفاوت در طول دستها،

-            انحراف در ستون فقرات،

-   انگشتان پاها، در حالتي كه به داخل يا خارج پيچيده اند يا به روي هم افتاده اند و شكل X به خود گرفته اند،

-            تفاوت در اندازه كف پاها،

-            افقي نبودن ناحية كمر،

-            گردن افتاده يا خميده،

-   كسي كه نمي تواند خواب عميقي داشته باشد، اگر به شكم يا به پهلو نخوابد،

-            كسي كه طرز راه رفتن او طبيعي نيست،

-            کسی که ته یک لنگه ی کفشش همیشه بیشتر از لنگه ی دیگر سابیده می شود.

-  کسی که به هنگام نشستن بر روی صندلی، یک پایش را راحت تر بر روی پای دیگر می اندازد.

-            كسي كه هميشه زخمي روي پاها يا كف آن دارد،

-            كسي كه يك پستانش كاملا" كوچكتر از آن يكي باشد،

-            مادري كه زايماني سخت داشته است .

-           خانم هایی که دچار اختلالات یا دردهای قاعدگی می باشند.