تاریخچه ی " یو می هو" در ایران
 
    آقای محمدرضا خیرخواه از فعالین عرصه ی جهانی زبان اسپرانتو،  در سفری به ژاپن با دکتر سایونجی ماسایوکی آشنا می گردد و بنا به دعوت او، به عنوان دبیر بین المللی " انستیوی بین الملی طب پیشگیر ژاپن" شروع به کار می کند.
 
    در سال 1989، او کتاب " یومی هو تراپی" دکتر سایونجی ماسایوکی را به دو زبان انگلیسی و اسپرانتو برای دوستش، آقای  غلامرضا آذرهوشنگ می فرستد و از او می خواهد با ترجمه ی این کتا به معرفی " یومی هو" در ایران بپردازد.
 
    به دلیل اشتغالات وی، سرکار خانم دکتر زهرا کریمی ( همسر آقای آدرهوشنگ) و آقای رحمت فیروزی آن را ترجمه کرده و در انتشارات عطایی به چاپ می رسانند.
 
    در مراسم آغاز انتشار کتاب، دکتر سایونجی سفری به ایران می کنند و در چند بیمارستان، مرکز توانبخشی و مرکز سالمندان کهریزک، و نزد اساتید یوگای ایران، اقدام به سخنرانی و معرفی روش درمانی خود می پردازد که مورد استقبال قرار می گیرد. گزارش این سفر در    مجله ی جوانان چاپ می شود.
 
    آقای غلامرضا آذرهوشنگ بنا به دعوت دکتر سایونجی و بنا به علاقه ای که در یادگیری این روش از خود نشان می دهد، به ژاپن می رود تا از نزدیک با این روش آشنا شده و نتایج درمانی آن را مشاهده کند.
 
     از سال 1990 تا 1994، وی چندین بار به ژاپن سفر می کند و کار آموزش و درمان را به طور جدی پی می گیرد. در سال 1994، با کسب دیپلم درجه ی 5،  اولین نفری می گردد که در میان آموزندگان کشورها ی دیگر جهان، موفق می شود افتخار همکاری با " انستیتوی بین المللی طب پیشگیر ژاپن" را پیدا کند.
 
    آقایان خیرخواه و آذرهوشنگ، در ابتدا کلاس های آموزشی گوناگونی را در ایران برگزار    می کنند. اما آقای خیرخواه به دلیل اقامت در کشورهای دیگر ( ژاپن و سپس تایوان)، چندان    نمی تواند پیگیر این امر باشد. آقای آذرهوشنگ نیز در ابتدا ( به عنوان نماینده ی بین الملی انستیو و شخص دکتر سایونجی) بیشتر وقت خود را جهت آموزش و کار درمانی در کشورهای دیگری که انستیتو به وی ماموریت می داد، می گذراند. لذا معرفی این روش، به آرامی در کشور پیشرفت می کرد.
 
    از سال 1999، آقای آذرهوشنگ کم کم در ایران بیشتر فعال شده و به عنوان تنها نماینده ی این روش درمانی در ایران، با شدت بیشتری کار آموزش و درمان را پی می گیرد.
 
   هم اکنون، دانش آموختگان بسیاری این رشته و روش درمانی راآموخته ودر کمک به بیماران فعال می باشند.
 
   لازم به ذکر است که "انستیتو بین الملی طب پیشگیر ژاپن" بر اساس قواعد خود، کار درمانی را برای کسانی مجاز می داند که حداقل مدرک دیپلم درجه 3 یومی هو را داشته باشند.
Azarhooshang certify