سردرد و گردن درد
 
 
       اين گروه از بيماري ها شامل بيماري فشردگي مهره هاي گردني  Spondylosis Cervicalis    مي باشد.
 
       صد نفر از بيماران ما كه به بيماري هاي اين گروه مبتلا بودند ، پس از جلسات مختلف درمان، به بهبودي نسبتا رضايت بخشي دست پيدا كردند و 81 نفر كاملا سلامت خود را بازيافتند. همچنين در طول مدت درمان لگن خاصره 56 نفر از اين بيماران نيز اصلاح گرديد. در بين اين بيماران، خانم جواني بود كه به سردرد شديد هر روزه و فشار خون بالا مبتلا بود.  او پنج نوع مختلف از داروهاي شيميايي را براي فشار خون و تخفيف سردردهايش مصرف مي كرد. پس از 3 جلسه درمان ، سر درد اين خانم از ميان رفت و پس از 10 جلسه، بدون آن كه از داروهاي شيميايي استفاده كند ، فشار خونش به حد طبيعي رسيد . در حال حاضر اين خانم مصرف داروها را كنار گذاشته است.
 
        يكي ديگر از اين بيماران ، همسر يكي از دوستان پزشك ما بود كه متاسفانه خودش نمي توانست به او هيچ كمكي بكند. اين خانم هر دو سه روز يكبار دچار سردردهاي شديد مي شد كه با درد ناحيه بيني همراه بود. پس از 4 جلسه درمان، بيماري او بكلي از بين رفت .
 
        براساس تجارب ما اين گونه بيماري ها به سرعت قابل درمان است . اما بايد اضافه كرد كه با اين بيماري ها بايد به طور جدي برخورد كرد، چرا كه گاه اين عوارض نشانه وجود يك بيماري حاد در ناحيه مغز انسان است كه بايد به موقع و براساس روش هاي مرسوم در طب غربي ، ابتدا به تشخيص بيماري مبادرت ورزيد و چنانچه درد هاي ناحيه سر و گردن  ناشي از يك بيماري جدي در مغز نبود، آنگاه به درمان با روش يومي هو اقدام كرد.