كمر درد و درد شانه

 

 

 

عوامل گوناگوني باعث كمر درد مي شود. بيرون زدگي ديسك بين مهره اي، افتادگي يا كاهش فاصله بين مفصلي مهره هاي ستون فقرات، دژنراتيو شدن ستون فقرات و . دردهايي كه درناحيه كمر ولگن بروز مي كند، عمدتا" ناشي از انحراف و جابجايي ستون فقرات و لگن خاصره است كه منجر به انقباضات عضلات لگني و   پشت بدن مي شود و درد حادث مي شود.

به عنوان مثال: N.T.Khoi ، مردي 61 ساله كه ستون فقراتش در سمت راست دچار خميدگي شده بود و مهره هايL2  ، L3، L4 ، L5   او دچار رسوبات كلسيمي شده بود ( احتمالا" آغاز بيماري اسپوندليوز انكليوزان )، به خاطر درد شديد نمي توانست به پشت بخوابد. او پس از 8 جلسه درمان شد.