تشخيص و درمان بيماري بدون دارو به روش يومي هو درماني
دكتر آ. پ. كوزلوسكي
 
         روسيه  با بهره گيري از روشهاي درمان شرقي، هر روز بر غناي علمي خود مي افزايد. بديهي است كه تمامي روشهاي درمان شرقي داراي مباني علمي نيست و  نمي توان به تمامي آنها را تاييد كرد. اما روش درماني دكتر سايونجي ( مدير  انستيتوي بين المللي طب پيشگير ژاپن ) در توكيو، هم اكنون توانسته است توجه پزشكان بسياري را در روسيه بخود جلب كند.
       مبناي تئوريك اين روش درماني ، نقش و عملكرد لگن خاصره و ستون فقرات است. بطور خلاصه مي بايست گفت كه بر اساس اين تئوري، لگن خاصره به معناي  پايه و زير بنا، و ستون فقرات به معناي ستون و ساختمان بدن است. بر اين اساس ، وقتي كه انحراف و جابجايي در لگن خاصره بوجود آيد، ستون و ساختمان نيز دچار شكاف و انحراف شده و اگر  اين انحراف در زير بنا ( لگن خاصره ) زياد باشد آنگاه تمام ساختمان به خطر مي افتد و شروع به انهدام مي كند.
      بطور كلي مي توان گفت وفتي كه مشكلي در ستون فقرات بوجود آيد، كم كم  اين عارضه گسترش يافته و مشكلات جديدتري ( بيماريهاي گوناگون)  را بدنبال مي آورد . ايده اصلي دكتر سايونجي در واقع جلوگيري كردن از بروز انحراف و جابجايي در لگن خاصره و ستون فقرات است و چنانچه اين عارضه حادث شده  باشد، مي بايست به سرعت به درمان آن پرداخت.
      در طول درمان، نمي بايست فقط به اصلاح لگن خاصره و ستون فقرات پرداخت  و مي بايست روي مفاصل و عضلات نيز تاكيد داشت، زيرا ايده اصلي اين است كه تمامي بدن مي بايست به يك هماهنگي سيستماتيك رسيده و در سلامت كامل بسر برد، بنابراين اثرات درماني اين روش بر روي ارگانهاي داخلي بدن نيز مشاهده مي شود. به همين دليل دكتر سايونجي روشي تركيبي را ابداع نموده است كه  فشار درماني " شياتزو" و ماساژ كلاسيك چيني را نيز در بر دارد.
      روش درماني يومي هو در تحقيقات كلينيكي "بيمارستان هوانوردان مسكو" به تاييد رسيده است . فضانوردان، خلبانان و كاركنان هوايي كه در اين بيمارستان تحت درمان قرار گرفته اند از  نتايج حاصله رضايت    داشته اند.
      بر اساس آمارهاي بدست آمده در بيمارستان مركزي وزارت كشور روسيه،  روش درماني يومي هو در درمان بيماريهاي زخم معده و اختلالات گردش خون نيز موفق بوده است. اخيرا" اين روش در پاره اي ازكلينيكهاي تخصصي  گوناگون در خارج از ژاپن بكار گرفته مي شود. كشورهاي آلمان، مجارستان و يوگسلاوي سابق   از آن جمله اند.
      خوشبختانه ، به يمن تلاشهاي بي وقفه و ايثارگرانه دكتر سايونجي هم اكنون مركز بين المللي تكنولوژي پزشكي  در مسكو به  مركزي براي آموزش  اين روش درماني تبديل شده است .
      بر اساس قراردادي  كه بين مركز بين المللي طب پيشگير و مركز بين المللي تكنولوژي پزشكي در مسكو منعقد شده است، پزشكان بسياري ار كشورهاي حوزه بالتيك ، اكراين و بلو روسي براي شركت در دوره هاي آموزشي به اين مركز مراجعه مي كنند.
      در سمينار پزشكي كه در تاريخ 9-8 سپتامبر 1992 تشكيل گرديد، 130 نفر از پزشكاني كه به يادگيري اين روش پرداخته بودند از كشورهاي گوناگون شركت  كردند و نتايج بدست آمده از كاربرد يومي هو تراپي را در درمان بيماريهاي گوناگون به بحث گذاشتند.
      مضمون اصلي اين گزارشات اين بود : روش درماني يومي هو را   مي توان به عنوان يكي از اصلي ترين روشهاي طب پيشگير به كار گرفت و به پزشكان ديگر با تخصص هاي گوناگون نيز توصيه كرد كه نتايج احتمالي اين روش را در رشته هاي تخصصي خود مورد مطالعه قرار داده و گزارش كنند.