-  فهرست منابع
 
 
1- حقايقي در باره طب شرقي، " كالج پزشكي هانوي " ، سخنرانيهايي پيرامون طب شرقي – انتشارات پزشكي 975
2- Nguyen Manh Phat    ،ماساژ براي دست يابي به سلامتي، با هدف پيشگيري و درمان بيماريها، انتشارات " ورزش و نرمش " هانوي.
3-   دكتر سايونجي ماسايوكي ، يومي هو تراپي   1994 ، انتشارات پزشكي
4- A.De.Sambucs ،  هند بوك ماساژ براي درمان بيماريها- انتشارات " هوشي مين ".
5-  Truong Thin ، گسترش روش مند   طب شرقي – باشگاه پزشكي ملي – اداره پزشكي شهر هوشي مين
6-  اسنادي درباره دوره هاي آموزشي رماتيسم ، انستيتوي طب سنتي ويتنام ، 1996
7-   Nguyen van Thong ، سياتيك ، انتشارات پزشكي 1995
8-       Ch، Henry  Hollinshead، Textbook of Anatomy، Herber Roch Publishers،
9-        Arthur Guyton، Textbook of medical Physiologi ، ChB، Saunder Company، Torento،
10- Massie-j.، Lind-B، Rydevik- B، Garfin – SR، Spinal Nerve Root Compression، 1995 Aug 15، 20 (16)، 1810 – 20.